Βιβλιογραφικό υλικό

 1. Ματόπουλος Χ., Νικολάου Κ., "Διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στους νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής", Πρακτικά 5ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014
 2. Nikolaou K., Koutsoumaraki V., "The potential of renewable energy sources in Thessaloniki metropolitan area", Proceedings of the 3rd Conference in Green Chemistry and Sustainable Development, Hellenic Green Chemistry Network, Thessaloniki, Greece, 25-27 Sept. 2009
 3. Koutsoumaraki V., Nikolaou K., "Planning of renewable energy sources siting in Prefecture of Kilkis", Proceedings of the 11th International Conference on Environmental Science and Technology, Global NEST-University of the Aegean, Chania - Crete, Greece, 3-5 Sept. 2009
 4. Ταϊλαχίδου Μ., Νικολάου Κ., "Διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους νομούς Πέλλας, Ημαθίας και Πιερίας", Πρακτικά 5ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014
 5. Χρηστίδης Χ., Νικολάου Κ., "Διερεύνηση των κριτηρίων και δυνατοτήτων χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων και φωτοβολταϊκών συστημάτων στο Ν. Σερρών", Πρακτικά 4ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Θεσσαλονίκη, 18-20 Μαρτίου 2011
 6. Πετρίδης Κ., Νικολάου Κ., "Διερεύνηση των κριτηρίων και δυνατοτήτων χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων και φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ανατολική Μακεδονία (νομοί Δράμας και Καβάλας)", Πρακτικά 5ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014
 7. Μπέσα Π., Νικολάου Κ., "Διερεύνηση των κριτηρίων και δυνατοτήτων χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων και φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας", Πρακτικά 6ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Θεσσαλονίκη, 5-7 Μαΐου 2017
 8. Γεωργουλάκης Ν., Νικολάου Κ., "Διερεύνηση των κριτηρίων και δυνατοτήτων χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων και φωτοβολταϊκών συστημάτων στην περιοχή της Θράκης (νομοί Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου)", Πρακτικά 6ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Θεσσαλονίκη, 5-7 Μαΐου 2017
 9. Φαραζούμη Σ., Νικολάου Κ., "Διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στη Θεσσαλία", Πρακτικά 6ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Θεσσαλονίκη, 5-7 Μαΐου 2017
 10. Βάκκα Ε., Νικολάου Κ., "Διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου", Πρακτικά 4ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Θεσσαλονίκη, 18-20 Μαρτίου 2011
 11. Τάτσης Α., Νικολάου Κ., "Διερεύνηση των κριτηρίων και δυνατοτήτων χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων και φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Περιφέρεια Κρήτης (νομοί Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων)", Πρακτικά 6ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Θεσσαλονίκη, 5-7 Μαΐου 2017
 12. Tatsis A., Nikolaou K., "Investigation of the possibilities of wind and solar systems establishment in Crete Island", Bulletin of the School of Science and Technology, Hellenic Open University, Vol.2, pp.94-97, 2017
 13. Νικολάου Κ., Φαρδή Ε., "Δείκτες ενέργειας ως παράγοντες επίδρασης στο περιβάλλον της Θεσσαλονίκης σε περίοδο ύφεσης", Πρακτικά 5ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, Θεσσαλονίκη, 14-16 Μαρτίου 2014
 14. Παπαγιάννης Δ., Ενεργειακοί συνεταιρισμοί, Διπλ. Εργ., ΑΠΘ, 2014


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου