Ποιοι είμαστε

Ο αστικός κοινωνικός ενεργειακός συνεταιρισμός με την επωνυμία Ενεργειακή Κοινότητα Θεσσαλονίκης - Κεντρικής Μακεδονίας (Energy Community of Thessaloniki - Central Macedonia) ιδρύθηκε το 2018 στη Θεσσαλονίκη με πρωτοβουλία της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. (Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία).

Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η άσκηση δραστηριοτήτων παραγωγής, συμπαραγωγής,  εξοικονόμησης, μεταφοράς και παροχής υπηρεσιών ενέργειας από κάθε είδους πηγή – ήλιο, αέρα θάλασσα, γη κλπ. - καθώς και η άσκηση δραστηριοτήτων κάθε είδους αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, με βάση τις αρχές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της άμεσης δημοκρατίας. Ιδιαίτερα είναι προσανατολισμένος στην  εξοικονόμηση και την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς και την παροχή  υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας και χαμηλής τιμής, προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής ενέργειας, ταυτόχρονα με την κάλυψη των αναγκών των μελών του και των πολιτών σε υπηρεσίες ενέργειας με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, αποβλέποντας στη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια και την κοινωνική καινοτομία.

Αρχές και αξίες λειτουργίας: Ο Συνεταιρισμός λειτουργεί στηριζόμενος στις ιδέες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) και της Άμεσης Δημοκρατίας, όπως αυτές αναδεικνύονται από τα σχετικά παγκόσμια κινήματα, καθώς και στις Διεθνείς Συνεταιριστικές Αξίες και Αρχές όπως αυτές υιοθετήθηκαν διεθνώς.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου